Podepsat můžeš, přečíst musíš!

Váš podpis znamená mnoho!

Sdružení českých spotřebitelů

.„Váš podpis má cenu Vašeho majetku,

zacházejte s ním podle toho.

Než cokoli podepíšete,

pečlivě si dokument přečtěte

a ujistěte se, že všemu rozumíte.

Vždy mějte na paměti,

že jediný neuvážený podpis

Vás může připravit o vše.“

 

Děkujeme, že budete věnovat pozornost informacím

na těchto stránkách, např. videospotu Zde.

 

Neváhejte nás kontaktovat.

 

 

Ing. Libor Dupal,

předseda Sdružení českých spotřebitelů

www.vaspodpis.cz